DIVIDENDE

DIVIDENDE

Dividendul este cota parte din profitul societatii ce se plateste actionarilor. Valoarea sa este propusa de Consiliul de Administratie si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.
Dividendele sunt distribuite actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute, raportat la capitalul social. Conform Actului Constitutiv al societatii, dividendele se platesc in termenul hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai tarziu de termenul prevazut de reglementarile in vigoare.
Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta (sau datei de inregistrare dupa caz).

 

Dividend 2019 2018 2017
Numar de actiuni la data de referinta/inregistrare 4.223.331 4.223.331 4.221.257
Valoare nominala (Lei) 2.50 2.50 2.50
Dividend brut pe actiune (Lei/actiune) 6.2961 5.38 2.61
Data de incepere a platii dividendelor 06 mai 2020 06 mai 2019 15 mai 2018
Valoarea dividendelor din profitul net(Lei) 26.578.029 22.730.739 11.046.41